×

سبد خرید شما خالی می باشد

سبد خرید

پیش فاکتور

 • رک 42 یونیت
 • عمق 80 سانتی‌متر
 • عرض 60 سانتی‌متر
 • دارای سه پنل جانبی بازشو
 • درب جلو شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • قابلیت نصب حداکثر 4 فن
 • رک 47 یونیت
 • عمق 80 سانتی متر
 • دارای سه پنل بازشو
 • درب جلو شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
 • رک 47 یونیت
 • عرض 60 سانتی‌متر
 • دارای دو پنل جانبی بازشو
 • درب جلو فلزی مشبک
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
 • دو طبقه
 • رک 47 یونیت 
 • عرض 75 سانتی‌متر
 • دارای دو پنل جانبی بازشو
 • درب جلو فلزی مشبک دولنگه
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
 • رک 28 یونیت 
   
 • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
 • دارای 4 عدد چرخ 
 • عرض 56 سانتی متر
 
 • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
 • دارای 4 عدد چرخ 
 • عرض 56 سانتی متر
 • ">
  • رک 40 یونیت 
  • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
  • دارای 4 عدد چرخ 
  • عرض 56 سانتی متر
  • رک 42 یونیت
  • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
  • دارای 4 عدد چرخ 
  • عرض 60 سانتی متر
  • رک 42 یونیت
  • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
  • دارای 4 عدد چرخ 
  • عرض 55 سانتی متر
  • رک 44 یونیت 
  • امکان نصب فن در صورت سفارش رک با جایگاه فن
  • درب پلکسی با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی
    
  امکان نصب فن در صورت سفارش رک با جایگاه فن
 • درب پلکسی با فریم فلزی 
 • دارای 4 آداپتور عمودی
   
 • ">
  • رک 42 یونیت 
  • امکان نصب فن در صورت سفارش رک با جایگاه فن
  • درب شیشه‌ای با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی
  امکان نصب فن در صورت سفارش رک با جایگاه فن
 • درب شیشه‌ای با فریم فلزی 
 • دارای 4 آداپتور عمودی
 • ">
  • رک 9 یونیت 
  • امکان نصب فن در صورت سفارش رک با جایگاه فن
  • درب شیشه‌ای با فریم فلزی 
  • دارای 4 آداپتور عمودی
  امکان نصب فن در صورت سفارش رک با جایگاه فن
 • درب شیشه‌ای با فریم فلزی 
 • دارای 4 آداپتور عمودی
 • ">
  • رک 21 یونیت 
  • امکان نصب فن دارد
  • درب فلزی
  • دارای 4 آداپتور عمودی
  امکان نصب فن دارد
 • درب فلزی
 • دارای 4 آداپتور عمودی
 • ">

  رک پایا سیستم


  WWW.Sohatech.Net