×
تخفیف
 • رک 17 یونیت
 • دارای دو پنل جانبی بازشو
 • درب شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
11,940,000 تومان 5%
11,343,000 تومان
تخفیف
 • رک 17 یونیت
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی
 • دارای دو پنل جانبی بازشو
 • درب شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
10,602,000 تومان 5%
10,071,900 تومان
تخفیف
 • رک 17 یونیت
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی
 • دارای دو پنل جانبی
 • درب شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
9,409,500 تومان 5%
8,939,025 تومان

رک 17 یونیت


WWW.Sohatech.Net