×

سبد خرید شما خالی می باشد

سبد خرید

پیش فاکتور

تخفیف
 • رک 22 یونیت 
 • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
 • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
 • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
6,430,000 تومان 19%
5,208,300 تومان
تخفیف
 • رک 22 یونیت 
 • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
 • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
 • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
5,795,000 تومان 19%
4,693,950 تومان
تخفیف
 • رک 22 یونیت 
 • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
 • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
 • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
5,350,000 تومان 19%
4,333,500 تومان
تخفیف
 • رک 22 یونیت
 • دارای دو پنل جانبی بازشو
 • درب شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
5,320,000 تومان 8%
4,894,400 تومان
تخفیف
 • رک 22 یونیت
 • داری 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی
 • دارای دو پنل جانبی بازشو
 • درب شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
4,796,000 تومان 8%
4,412,320 تومان
تخفیف
 • رک 22 یونیت
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی
 • دارای 2 پنل جانبی بازشو
 • درب شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
4,251,000 تومان 8%
3,910,920 تومان

رک 22 یونیت


WWW.Sohatech.Net