×
تخفیف
 • رک 22 یونیت 
 • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
 • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
 • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی 
14,900,000 تومان 5%
14,155,000 تومان
تخفیف
 • رک 22 یونیت
 • دارای دو پنل جانبی بازشو
 • درب شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
13,380,000 تومان 5%
12,711,000 تومان
تخفیف
 • رک 22 یونیت
 • داری 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی
 • دارای دو پنل جانبی بازشو
 • درب شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
11,940,000 تومان 5%
11,343,000 تومان
تخفیف
 • رک 22 یونیت
 • دارای 4 آداپتور عمودی و 6 آداپتور افقی
 • دارای 2 پنل جانبی بازشو
 • درب شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
10,347,000 تومان 5%
9,829,650 تومان

رک 22 یونیت


WWW.Sohatech.Net