×
تخفیف
  • رک 6 یونیت 
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • درب شیشه‌ای با فریم فلزی 
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو 
  • دارای 4 آداپتور عمودی 
2,700,000 تومان 5%
2,565,000 تومان
  • رک 6 یونیت
  • دارای یک جفت آداپتور عمودی
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو
  • درب پلکسی با فریم فلزی
  • قابلیت نصب فن تا حداکثر 2 عدد
2,593,000 تومان
تخفیف
  •  رک 6 یونیت
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • دارای 2 پنل بازشو در دو طرف
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی
  • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
2,430,000 تومان 5%
2,308,500 تومان
  • رک 6 یونیت
  • دارای یک جفت آداپتور عمودی
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو
  • درب پلکسی با فریم فلزی
  • قابلیت نصب یک فن در سقف
2,314,000 تومان
تخفیف
  •  رک 6 یونیت
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • دارای 2 پنل بازشو در دو طرف
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی
  • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
2,260,000 تومان 5%
2,147,000 تومان
تخفیف
  • رک 6 یونیت 
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • درب شیشه‌ای با فریم فلزی 
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو 
  • دارای 4 آداپتور عمودی 
2,200,000 تومان 5%
2,090,000 تومان
  • رک 6 یونیت 
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو 
  • درب پلکسی با فریم فلزی 
  • دارای یک جفت آداپتور عمودی
دارای یک جفت آداپتور عمودی
">
1,294,000 تومان
  • رک 6 یونیت 
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • دارای پنل ثابت 
  • دارای یک جفت آداپتور عمودی 
  • دارای درب فریم‌دار پلکسی 
  • رک 6 یونیت 
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • دارای پنل ثابت 
  • دارای یک جفت آداپتور عمودی 
  • دارای درب فریم‌دار پلکسی 

رک 6 یونیت


WWW.Sohatech.Net