×
  • طبقه‌بندی: Cat6
  • روکش: PVC
  • نوع پچ کورد: SFTP
  • متراژ: 10 ‌متر

 

پچ کورد SFTP


WWW.Sohatech.Net