×
 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 0.5 متری
 • با رنگ آبی

 

 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 30 سانتی‌متری
 • با رنگ آبی

 

 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 1 متری
 • با رنگ آبی

 

 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 3 متری
 • با رنگ آبی

 

 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 5 متری
 • با رنگ آبی

 

 • طبقه‌بندی: Cat6
 • روکش: PVC
 • نوع پچ کورد: UTP
 • متراژ: 1 متر

 

 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 10 متری
 • با رنگ آبی

 

 • طبقه‌بندی: Cat6
 • روکش: PVC
 • نوع پچ کورد: UTP
 • متراژ: 2 متر

 

 • نوع کیستون: UTP
 • جنس بدنه: PVC
 • طبقه‌بندی: Cat6
 • طبقه‌بندی: Cat6
 • روکش: PVC
 • نوع پچ کورد: UTP
 • متراژ: 3 متر

 

 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 15 متری
 • با رنگ آبی

 

 • نوع کیستون: UTP
 • جنس بدنه: پلاستیکی
 • طبقه‌بندی: Cat6
 • رنگ: طوسی
 • طبقه‌بندی: Cat6
 • روکش: PVC
 • نوع پچ کورد: UTP
 • متراژ: 5 متر

 

 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 20 متری
 • با رنگ آبی

 

 • نوع کیستون: SFTP
 • جنس بدنه: فلزی
 • طبقه‌بندی: Cat6
 • تضمین تست فلوک: دارد
 • رنگ: نقره‌ای
 • پچ کورد با ساختار UTP
 • طبقه‌بندی Cat6
 • متراژ 30 متری
 • با رنگ آبی
 • طبقه‌بندی: Cat6
 • روکش: PVC
 • نوع پچ کورد: UTP
 • متراژ: 10 متر

 

 • رک 28 یونیت 
   
 • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
 • دارای 4 عدد چرخ 
 • عرض 56 سانتی متر
 
 • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
 • دارای 4 عدد چرخ 
 • عرض 56 سانتی متر
 • ">
  • رک 40 یونیت 
  • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
  • دارای 4 عدد چرخ 
  • عرض 56 سانتی متر
  • رک 42 یونیت
  • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
  • دارای 4 عدد چرخ 
  • عرض 55 سانتی متر
  • رک 42 یونیت
  • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
  • دارای 4 عدد چرخ 
  • عرض 60 سانتی متر
  • کابل با طبقه‌بندی Cat6
  • روکش PVC
  • کابل شبکه UTP  
  • با مغزی تمام مس – CCC
  • پچ کورد با ساختار UTP
  • طبقه‌بندی Cat6
  • متراژ 40 متری
  • با رنگ آبی

   

  • طبقه‌بندی: Cat6
  • روکش: PVC
  • نوع پچ کورد: SFTP
  • متراژ: 10 ‌متر

   

  تجهیزات پسیو شبکه

  تجهیزات پسیو شبکه

  WWW.Sohatech.Net