×

سبد خرید شما خالی می باشد

سبد خرید

پیش فاکتور

 • رک 42 یونیت
 • عمق 80 سانتی‌متر
 • عرض 60 سانتی‌متر
 • دارای سه پنل جانبی بازشو
 • درب جلو شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • قابلیت نصب حداکثر 4 فن
 • رک 47 یونیت
 • عمق 80 سانتی متر
 • دارای سه پنل بازشو
 • درب جلو شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
 • رک 42 یونیت  
 • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
 • درب شیشه‌ای با فریم فلزی
19,600,000 تومان
 • رک 47 یونیت
 • عرض 60 سانتی‌متر
 • دارای دو پنل جانبی بازشو
 • درب جلو فلزی مشبک
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
 • دو طبقه
 • رک 47 یونیت 
 • عرض 75 سانتی‌متر
 • دارای دو پنل جانبی بازشو
 • درب جلو فلزی مشبک دولنگه
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
 • رک 42 یونیت
 • عمق 80 سانتی‌متر
 • دارای پنل‌های جانبی دو تکه بازشو
 • درب جلو شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد 
 • رک 47 یونیت 
 • قابلیت نصب حداکثر 4 عدد فن 
 • دارای 3 پنل جانبی بازشو 
 • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی 
 • دارای 4 آداپتور عمودی 
 • رک 42 یونیت
 • عمق 100 سانتی‌متر
 • دارای سه پنل جانبی بازشو
 • درب جلو شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
 • رک 42 یونیت
 • عمق 100 سانتی‌متر
 • دارای سه پنل جانبی بازشو
 • درب جلو شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد 
 • رک 28 یونیت
 • عمق 100 سانتی‌متر
 • دارای سه پنل جانبی بازشو
 • درب جلو شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
 • رک 21 یونیت
 • عمق 100 سانتی‌متر
 • دارای سه پنل جانبی بازشو
 • درب جلو شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی
 • قابلیت نصب فن تا حداکثر 4 عدد
 • رک 47 یونیت
 • عمق 100 سانتی‌متر
 • دارای سه پنل جانبی بازشو
 • درب جلو شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • قابلیت نصب حداکثر 4 فن
12,208,000 تومان

رک ایستاده

رک ایستاده

WWW.Sohatech.Net