×
 • رک 28 یونیت 
   
 • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
 • دارای 4 عدد چرخ 
 • عرض 56 سانتی متر
 
 • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
 • دارای 4 عدد چرخ 
 • عرض 56 سانتی متر
 • ">
  • رک 40 یونیت 
  • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
  • دارای 4 عدد چرخ 
  • عرض 56 سانتی متر
  • رک 42 یونیت
  • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
  • دارای 4 عدد چرخ 
  • عرض 55 سانتی متر
  • رک 42 یونیت
  • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
  • دارای 4 عدد چرخ 
  • عرض 60 سانتی متر
  تخفیف
  •  رک 4 یونیت
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • دارای 2 پنل بازشو در دو طرف
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی
  • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
  785,000 تومان 18%
  643,700 تومان
  • رک 6 یونیت 
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو 
  • درب پلکسی با فریم فلزی 
  • دارای یک جفت آداپتور عمودی
  دارای یک جفت آداپتور عمودی
  ">
  1,294,000 تومان
  • رک 9 یونیت 
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو 
  • درب پلکسی با فریم فلزی 
  • دارای یک جفت آداپتور عمودی
  دارای یک جفت آداپتور عمودی
  ">
  1,646,000 تومان
  •  رک 6 یونیت
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • دارای 2 پنل بازشو در دو طرف
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی
  • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
  1,726,000 تومان
  •  رک 6 یونیت
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • دارای 2 پنل بازشو در دو طرف
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی
  • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
  1,863,000 تومان
  • رک 9 یونیت 
  • قابلیت نصب حداکثر 2 عدد فن 
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو 
  • درب پلکسی با فریم فلزی 
  • دارای یک جفت آداپتور عمودی
  دارای یک جفت آداپتور عمودی
  ">
  1,918,000 تومان
  •  رک 7 یونیت
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • دارای 2 پنل بازشو در دو طرف
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی
  • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
  1,933,000 تومان
  •  رک 7 یونیت
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • دارای 2 پنل بازشو در دو طرف
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی
  • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
  2,170,000 تومان
  تخفیف
  • رک 6 یونیت 
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • درب شیشه‌ای با فریم فلزی 
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو 
  • دارای 4 آداپتور عمودی 
  2,200,000 تومان 5%
  2,090,000 تومان
  •  رک 9 یونیت
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • دارای 2 پنل بازشو در دو طرف
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی
  • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
  2,275,000 تومان
  • رک 6 یونیت
  • دارای یک جفت آداپتور عمودی
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو
  • درب پلکسی با فریم فلزی
  • قابلیت نصب یک فن در سقف
  2,314,000 تومان
  • رک 12 یونیت 
  • قابلیت نصب حداکثر 2 عدد فن 
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو 
  • درب پلکسی با فریم فلزی 
  • دارای یک جفت آداپتور عمودی
  دارای یک جفت آداپتور عمودی
  ">
  2,332,000 تومان
  •  رک 9 یونیت
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • دارای 2 پنل بازشو در دو طرف
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی
  • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
  2,461,000 تومان
  • رک 6 یونیت
  • دارای یک جفت آداپتور عمودی
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو
  • درب پلکسی با فریم فلزی
  • قابلیت نصب فن تا حداکثر 2 عدد
  2,593,000 تومان
  • رک 9 یونیت
  • دارای یک جفت آداپتور عمودی
  • دارای دو پنل جانبی بازشو
  • درب پلکسی با فریم فلزی
  • قابلیت نصب یک عدد فن دارد
  2,686,000 تومان
  تخفیف
  • رک 6 یونیت 
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • درب شیشه‌ای با فریم فلزی 
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو 
  • دارای 4 آداپتور عمودی 
  2,700,000 تومان 5%
  2,565,000 تومان
  •  رک 12 یونیت
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • دارای 2 پنل بازشو در دو طرف
  • درب شیشه‌ای سکورت با فریم فلزی
  • دارای آداپتور عمودی در دو طرف
  2,770,000 تومان
  تخفیف
  • رک 7 یونیت 
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • درب شیشه‌ای با فریم فلزی 
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو 
  • دارای 4 آداپتور عمودی 
  2,950,000 تومان 5%
  2,802,500 تومان
  • رک 9 یونیت
  • دارای یک جفت آداپتور عمودی
  • دارای دو پنل جانبی بازشو
  • درب پلکسی با فریم فلزی
  • قابلیت نصب فن تا حداکثر 2 عدد
  3,075,000 تومان
  تخفیف
  • رک 9 یونیت 
  • قابلیت نصب 1 عدد فن 
  • درب شیشه‌ای با فریم فلزی 
  • دارای 2 پنل جانبی بازشو 
  • دارای 4 آداپتور عمودی 
  3,200,000 تومان 5%
  3,040,000 تومان

  رک شبکه

  رک شبکه

  WWW.Sohatech.Net