×
 • کابل با طبقه‌بندی Cat5e
 • روکش PVC
 • کابل شبکه UTP  
 • با مغزی تمام مس – CCC
2,592,000 تومان
 • کابل با طبقه‌بندی Cat5e
 • روکش LSZH
 • دارای لایه ضدنویز از نوع FTP
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat5e
 • روکش LSZH
 • کابل شبکه UTP  
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat5e
 • روکش LSZH
 • کابل شبکه UTP  
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat5e
 • روکش LSZH
 • کابل شبکه UTP  
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat5e
 • روکش LSZH
 • دارای لایه ضدنویز از نوع FTP 
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat5e
 • روکش PVC
 • دارای لایه ضدنویز از نوع FTP 
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat5e
 • روکش PVC
 •  کابل شبکه UTP  
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat5e
 • روکش PVC
 • کابل شبکه UTP  
 • با مغزی آلومینیوم با روکش مس _ CCA
 • کابل با طبقه‌بندی Cat5e
 • روکش PVC
 • دارای لایه ضدنویز از نوع SFTP
 • با مغزی تمام مس – CCC

کابل شبکه Cat5e

کابل شبکه Cat5e

WWW.Sohatech.Net