×

سبد خرید شما خالی می باشد

سبد خرید

پیش فاکتور

 • کابل با طبقه‌بندی Cat6
 • روکش PVC
 • دارای لایه ضدنویز از نوع FTP
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat6a
 • روکش LSZH
 • کابل شبکه UTP  
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat6
 • روکش LSZH
 • دارای لایه ضدنویز از نوع FFTP
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat6a
 • روکش LSZH
 • دارای لایه ضدنویز از نوع FTP
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat6
 • روکش LSZH
 • دارای لایه ضدنویز از نوع FTP   
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat6
 • روکش LSZH
 • کابل شبکه UTP  
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat6
 • روکش PVC
 • دارای لایه ضدنویز از نوع FTP
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat5e
 • روکش PVC
 • دارای لایه ضدنویز از نوع FTP 
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat5e
 • روکش LSZH
 • کابل شبکه UTP  
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat5e
 • روکش LSZH
 • دارای لایه ضدنویز از نوع FTP
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat5e
 • روکش LSZH
 • دارای لایه ضدنویز از نوع FTP 
 • با مغزی تمام مس – CCC
 • کابل با طبقه‌بندی Cat5e
 • روکش LSZH
 • کابل شبکه UTP  
 • با مغزی تمام مس – CCC

لگراند

لگراندff

WWW.Sohatech.Net